Ďalšie zväzky I. správy ZNB ČSSR

Zoznam objektových zväzkov I. správy ZNB ČSSR bol doplnený o ďalších 200 v poradí nasledujúcich zväzkov.

Vytlačiť