Logo

Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989

Obrázok obálky

Zborník z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989 pozostáva z príspevkov, ktoré odzneli 14. – 16. novembra 2007 v Bratislave. Zúčastnili sa na nej odborníci zo Slovenska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Česka, Rakúska, Kanady, Ruska, Litvy, Rumunska a Talianska. V zborníku sú publikované príspevky prednášajúcich zaradené do šiestich panelov:

1. Archívy bezpečnostných zložiek ako zdroj k aktivitám NKVD/KGB
2. Od sovietskych poradcov v satelitných štátoch k sovietskym bezpečnostným školám
3. Stredná a východná Európa ako východisko k spravodajskému prenikaniu na Západ
4. Spolupráca NKVD/KGB so satelitnými štátnobezpečnostnými službami
5. Aktivity NKVD/KGB v okupovanej Nemeckej demokratickej republike (NDR) a v Rakúsku
6. Záverečné vyjadrenia

Zborník obsahuje aj znenie Deklarácie ku konferencii, príhovory, ktoré odzneli počas slávnostného otvorenia, informácie o sprievodných akciách i partnerských inštitúciách a podporovateľoch konferencie – Medzinárodnom višegrádskom fonde, Nadácii Konráda Adenauera, za ktorých láskavú podporu ďakujeme.
Zborník vyšiel v slovenskej i anglickej verzii. Jeho vydanie finančne podporil Medzinárodný višegrádsky fond.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 2.12MB)

Cena: vypredané

Anglická verzia je vypredaná - Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 2.46 MB)

Vytlačiť