Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Zoznamy príslušníkov Hlavnej správy rozviedky (I. správa ZNB) a II. správy ZNB (kontrarozviedka)

Ústav pro studium totalitních režimů zverejnil na svojich internetových stránkach zoznamy príslušníkov Hlavnej správy rozviedky (I. správa ZNB) a II. správy ZNB (kontrarozviedka).

Vytlačiť