Zoznam príslušníkov a vojakov zaradených v útvaroch ŠtB

Uverejnený zoznam príslušníkov ŠtB monitoruje personálne obsadenie a stav útvarov ŠtB na Slovensku v roku 1989. Zoznamy sú usporiadané podľa funkčného zaradenia.

Vytlačiť