Zoznam personálnych spisov sprístupnených podľa § 17 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 553/2002 Z. z.

Ústav priebežne vydáva tlačou a na elektronických médiách zoznam personálnych (kádrových) spisov príslušníkov bezpečnostných zložiek, sprístupnených podľa § 17 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 553/2002 Z. z., zároveň s uvedením dátumu zaradenia príslušníka do bezpečnostnej zložky, služobných funkcií vykonávaných príslušníkom v bezpečnostnej zložke a dátumu ukončenia tohto zaradenia.

Vytlačiť