Zomrela Nadežda Kavalírová, dlhoročná šéfka Konfederácie politických väzňov v Českej republike

Nadežda Kavalírová Nadežda Kavalírová sa narodila 13. novembra 1923. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 musela opustiť štúdium medicíny, pretože pôsobila v orgánoch Československej strany národne socialistickej a taktiež sa zúčastnila protestného pochodu študentov na Pražský hrad 25. februára 1948. V roku 1956 bola vo vykonštruovanom procese odsúdená za vlastizradu na päť rokov odňatia slobody. Po troch rokoch ju na základe mnohých podnetov a urgencií podmienečne prepustili.

Štúdium medicíny jej uznali až po roku 1989. V roku 1990 ju zvolili za podpredsedníčku KPV a v roku 2003 za predsedníčku. Zaslúžila sa o riešenie odškodnenia politických väzňov, podieľala sa na príprave a formulovaní legislatívnych návrhov v tejto oblasti.

"Neprekážajú mi starí komunisti. Prekáža mi to, že do ich radov vstupujú mladí ľudia. Mladí nevedia, že tento -ismus bol zločinný a zavrhnutiahodný. Všetky totality sú zvrhlé a tá komunistická bola zvrhlá zvlášť. A ona získava v našich krajoch mladých ľudí, pretože sme zlo nepotrestali," povedala vlani Naďa Kavalírová.

Predseda Správnej rady ÚPN, Ondrej Krajňák vyjadril ľútosť nad úmrtím vzácnej osobnosti, akou Naďa Kavalírová bezpochyby bola. „Strácame v nej bojovníčku za spravodlivosť, demokraciu, ktorá za svoje názory trpela v komunistickom väzení. Aj po návrate na slobodu po celý život spadala do kategórie druhotriednych občanov. Po roku 1989 pokračovala v zápasoch o práva politických väzňov, ich odškodnenie a stala sa príkladom pre každú generáciu v neúnavnom boji so zlom aj s jeho bagatelizovaním, ktoré je naším každodenným sprievodcom."

Politickí väzni v Čechách a na Slovensku strácajú v Nadi Kavalírovej dôstojnú a neohrozenú reprezentantku myšlienok slobody, demokracie a úcty ku všetkým nespravodlivo odsúdeným a prenasledovaným.

Kondolencia ÚPN.

Vytlačiť