Zomrel Vladimír Jukl

V utorok 1. mája 2012 zomrel katolícky kňaz, popredná osobnosť tajnej cirkvi a disident Vladimír Jukl. Osobnosť Vladimíra Jukla je spätá s nádejou, cieľavedomou prácou na duchovnej obnove Slovenska a pádom komunizmu. Ešte ako vysokoškolského študenta ho rovnako ako jeho spolupútnika Silvestra Krčméryho ovplyvnil Tomislav Poglajen-Kolakovič. Jukl s Krčmérym sa stali uholnými kameňmi spoločenstva Rodina. Po Juklovom zatknutí Štatnou bezpečnosťou v roku 1951, mesiacoch týrania vo vyšetrovacej väzbe bol nakoniec odsúdený za velezradu na 25 rokov väzenia. Na slobodu sa dostal s podmienkou v roku 1965. Nezatrpkol a za svoju vieru bojoval ďalej. V roku 1966 založili Jukl s Krčmérym prvý vysokoškolský krúžok tajnej cirkvi. 70. roky znamenali tiché budovanie malých spoločenstiev, prácu s vysokoškolskou, neskôr stredoškolskou mládežou a mladými rodinami. Vladimír Jukl sa stal jednou z ústredných postáv tajnej cirkvi. Na konci 70. rokov už existovala tajná cirkev ako organizovaná sieť po celom Slovensku. Sila tajnej cirkvi aj pod vedením Vladimíra Jukla sa naplno prejavila v 80. rokoch, keď sa náboženských pútí zúčastňovali desaťtisíce veriacich a 25. marca 1988 sa v Bratislave konala Sviečková manifestácia za náboženské a občianske práva v Československu. Za náboženskú, ale aj občiansku slobodu po novembri 1989 vďačíme mnohým statočným mužom a ženám, ktorí sa nepodvolili komunistickému režimu. Niektorí medzi nimi vynikajú a nie je možné na nich zabudnúť. Veríme, že životný a myšlienkový odkaz Vladimíra Jukla nájde množstvo obetavých nasledovníkov aj do budúcnosti.

Vytlačiť