Zomrel Viliam Jablonický

20. augusta 2019 nás opustil Viliam Jablonický (1948 – 2019), historik kultúry, literárny kritik a publicista. S Ústavom pamäti národa dlhodobo spolupracoval a pravidelne sa zúčastňoval na jeho podujatiach – naposledy vystúpil v máji na konferencii o Dominikovi Tatarkovi.

Viliam Jablonický bol absolventom estetiky a dejín kultúry a umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, redigoval literárne a kultúrne rubriky viacerých novín a časopisov a autorsky sa podieľal na vyše štyroch desiatkach titulov zameraných na kultúrno-historické témy, početných esejach i filmových scenároch. Od roku 2015 zastupoval Slovensko vo Vedeckej rade Európskej siete Pamäť a Solidarita (ENRS). Česť jeho pamiatke!

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť