Zomrel historik Ladislav Deák

Popredný slovenský historik Ladislav Deák zomrel v utorok 15. novembra. Je držiteľom viacerých ocenení a patrí k profilujúcim historikom dejín 20. storočia na Slovensku.

Narodil sa v obci Markovce (okres Michalovce) 13. januára 1931. Po absolvovaní Filozofickej fakulty UK v Bratislave roku 1957 pôsobil ako učiteľ, od roku 1962 ako vedecký pracovník SAV. Hlavnou témou vedeckého bádania L. Deáka v prvom období boli zahranično-politické problémy stredoeurópskych štátov a Juhoslávie v medzivojnovom období (1918 – 1939).

Od polovice 80. rokov až po súčasnosť sa zameriaval na vzťahy medzi Československom a Maďarskom s ťažiskom na politiku Maďarska voči Slovensku. Je autorom, resp. spoluautorom 15 knižných publikácií, medzi najvýznamnejšie patria diela Európa na prelome (1973), Zápas o strednú Európu 1933 - 1938 (1986), Hra o Slovensko (1991) či trojzväzková edícia dokumentov Viedenská arbitráž – Dokumenty I. – III. (2001 – 2005).

Okrem toho publikoval vyše 100 vedeckých štúdií a početné odborné články doma i v zahraničí. Zastával viaceré funkcie v odborných i v stavovských organizáciách, vrátane funkcií v bilaterálnych medzištátnych komisiách historikov a vykonával rozsiahlu poradcovskú a expertíznu činnosť pre štátne orgány či občianske organizácie. Ladislav Deák za svoju vedeckú a popularizačnú činnosť získal viaceré ocenenia.

Česť jeho pamiatke.

Vytlačiť