Zmena sídla ÚPN

Ústav pamäti národa po presťahovaní sídli na adrese:
Námestie slobody 6
817 83 Bratislava 15

dopravné spojenie: električky č.: 2,3,8,13
autobusy č.: 31,34,39,94

Vytlačiť