Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Železná opona

Ochrana štátnej hranice počas komunizmu
Po roku 1948 bola hranica Československa s Rakúskom a Nemeckom postupne hermeticky uzavretá a bola vybudovaná železná opona. Aj na slovensko-rakúskom úseku bolo až do roku 1989 inštalované ženijno-technické zabezpečenie, ktoré malo zabrániť emigrácii. Ako fungoval tento systém, ktorý bol strážený politicky spoľahlivými dôstojníkmi Pohraničnej stráže a vojakmi základnej služby pridelenými na hranicu?
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
Lektor: Ľubomír MORBACHER, PhD.

Úteky cez Železnú oponu
Od roku 1948 sa uskutočnili tisíce pokusov o útek cez československú železnú oponu. Utečenci použili množstvo spôsobov na prekonanie „steny smrti". Len málo pokusov o útek za železnú oponu na tzv. zelenej hranici bolo úspešných, väčšina končila zadržaním a následným uväznením a niektoré smrťou utečencov v dôsledku zákrokov Pohraničnej stráže alebo nástrah v podobe vysokého napätia, mín alebo samostatne útočiacich psov.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
Lektor: Ľubomír MORBACHER, PhD.>Kontakt:
Mgr. Michal KEIM
e-mail: michal.keim@upn.gov.sk
tel: 02 / 593 003 39
mob.:+421 948 250 761

Vytlačiť