Združenie Eustory s ÚPN v Bratislave vyhodnotili súťaž študentov o I. sv. vojne

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 24. júna 2014 zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení IX. ročníka súťaže združenia Eustory na Slovensku. Súťaž sa konala pod záštitou Dr. h.c. Antona Srholca, rímskokatolícky kňaza a saleziána, spisovateľ a charitatívneho pracovníka a súčasne predsedu KPVS a v spolupráci s Ústavom pamäti národa.

Vyhodnotenie bolo spojené s odovzdávaním cien, prezentáciou víťazných prác a diskusiou. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave. Predseda Správnej rady ÚPN Krajňák vo svojom príhovore poďakoval združeniu Eustory za ich snaženie a spoluprácu pri budovaní živej pamäte prostredníctvom súťaží a aktivít zameraných na študentov a zablahoželal víťazom a zúčastneným študentom. Ako povedal: „Aj keď nie všetci môžu byť víťazmi, myslím si, že z tohto miesta je možné vysloviť gratuláciu k víťazstvu všetkým. Nie len tým najlepším, ale všetkým, ktorí sa prihlásili. Lebo všetci ste zvíťazili nad lákaním iných možno zaujímavejších ponúk dnešnej modernej spoločnosti, keď ste uprednostnili vedomostnú a tvorivú súťaž pred inými možno lákavejšími, či pohodlnejšími pokušeniami dnešnej doby.“
Podobne sa prítomným prihovoril Anton Srholec a vyjadril radosť a poďakovanie z aktivity a záujmu študentov o históriu.

Víťazmi súťaže sa stali Martina Bátová z Gymnázia na Metodovej v Bratislave s prácou na tému I. sv. vojna v slovenskej literatúre a odraz života ľudí v nej, a Petra Krňanová s Luciánom Gontkom z Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici s prácou na tému Zápasy o moc a ich dopad na životy bežných ľudí.

Téma IX. ročníka súťaže bola „I. svetová vojna a jej reflexia v slovenskej spoločnosti“. Bola zvolená pri príležitosti stého výročia vypuknutia I. svetovej vojny. Jej cieľom bolo pripomenúť významné aspekty dejinnej udalosti, ktoré ovplyvňovali našu spoločnosť nie len počas nej, ale aj počas celého 20. storočia. Študenti mali na uchopenie témy viacero možností, či už cez vytvorenie mapy pamätníkov, či pamätných tabúľ s menami mŕtvych a nezvestných vojakov, spracovaním témy v rámci histórie vlastnej rodiny, so zameraním na spoločenské zmeny, ktoré v nej počas a po vojne nastali, alebo sa mohli pozrieť na príbeh konkrétneho vojaka.

Eustory je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl. Jej hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie ostatných európskych zemí. Autorom myšlienky Eustory je nemecká nadácia Körber - Stiftung z Hamburgu. Od roku 2001 je Eustory tvorené organizáciami z 20 európskych krajín a do programu sa zapojilo už vyše 90 000 mladých ľudí z rôznych krajín Európy.

Vytlačiť