Zborníky

Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. Osobnosti známe - neznáme

Zborník Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. je voľným pokračovaním edície konferenčných zborníkov z podujatí organizovaných Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej partnermi. Druhý ročník, na ktorom sa s banskobystrickou Katedrou histórie spolupodieľal Ústav pamäti národa, Múzeum Slovenského národného povstania a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zacielil svoju pozornosť na tému...

Trnava v rokoch 1939 – 1989

Zborník je výstupom z vedeckej konferencie „Trnava v rokoch 1939 – 1989“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka 25. – 26. apríla 2012. Konferencia organizovaná Ústavom pamäti národa v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave a mestom Trnava bola priamo venovaná bohatej histórii jedného z najvýznamnejších slovenských miest. Trnava ako centrum kultúrneho, spoločenského i cirkevného života, ktorým bola nielen v 20. storočí, si zaslúži, aby sa po viac...

Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému - Politika Čs. štátu voči maďarskej národnostnej menšine v rokoch 1945 - 1949

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa vo štvrtok 30. marca 2017 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Politika Čs. štátu voči maďarskej národnostnej menšine v rokoch 1945 - 1949. Diskutovali doc. Dr. habil. László Szarka, PhD. (Historický ústav Spoločenskovedného centra Maďarskej akadémie vied v Budapešti) a PhDr. László Bukovszky (splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny). Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (Ústav pamäti národa). Pozrite si videozáznam.

Vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou - od trestnoprávnej roviny po vedecký výskum

Publikácia je zborníkom z medzinárodnej vedeckej konferencie „Vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou – od trestnoprávnej roviny po vedecký výskum“, ktorá sa uskutočnila v Bratislave, v dňoch 21. – 23. Septembra 2012. Ambíciou publikácie je priblížiť proces, ako jednotlivé partnerské inštitúcie v krajinách prispievajú k vyrovnaniu sa s totalitnou minulosťou svojej krajiny. Publikácia môže slúžiť ako zdroj na zoznámenie sa so skúsenosťami jednotlivých krajín a inštitúcií s prekonávaním...

Záštita Európskeho parlamentu pre súťaž na pamätník obetiam totalitarianizmu v Bruseli

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani oficiálne zaštítil súťaž na pamätník obetiam totalitarianizmu 20. storočia v Bruseli, ktorú organizuje Platforma európskej pamäti a svedomia. Umelci a architekti sú pozvaní, aby svoj záujem zúčastniť sa vyjadrili do 15. júna 2017. Platforma spustila oficiálnu stránku súťaže, www.memorialbrussels.eu.

Život v Slovenskej republike - Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX

Ústav pamäti národa vydal zborník z IX. ročníka cyklu konferencií Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov. Zborník Život v Slovenskej republike prináša štúdie viac ako tridsiatky mladých historikov, ktoré si kladú za cieľ priblížiť čitateľom obdobie rokov 1939 – 1945 vo svetle reflexie „každodennosti“. V jednotlivých tematických okruhoch prinášajú autori v mnohom inovatívne pohľady na prejavy bežného života počas druhej svetovej vojny. Snažia sa...