Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Život v Slovenskej republike - Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX

Obrázok obálky

Ústav pamäti národa vydal zborník z IX. ročníka cyklu konferencií Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov. Zborník Život v Slovenskej republike prináša štúdie viac ako tridsiatky mladých historikov, ktoré si kladú za cieľ priblížiť čitateľom obdobie rokov 1939 – 1945 vo svetle reflexie „každodennosti“. V jednotlivých tematických okruhoch prinášajú autori v mnohom inovatívne pohľady na prejavy bežného života počas druhej svetovej vojny. Snažia sa poodhaliť nielen jeho spoločensko-politické aspekty, ale aj percepciu na úrovni armády, školstva, kultúry či cirkevnej problematiky a hospodárstva. Cieľom zborníka je vniesť do slovenskej historiografie potrebu reflexie „malých“ dejín. Veľké historické udalosti sa totiž nestávajú každý deň, človek však žije svoj život bez prestávky, viac či menej týmito udalosťami ovplyvňovaný. Nový zborník ÚPN, ako dúfame, aj v tejto oblasti pomôže vniesť do slovenskej historiografie nové impulzy a stane sa ďalším zo stupienkov na ceste k poznaniu našich nedávnych dejín.

Stiahnuť zborník: Život v Slovenskej republike - Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX PDF (veľkosť 7.14 MB)

Cena: vypredané

Vytlačiť