Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy

Obrázok obálky

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009 v Bratislave, prináša príspevky 41 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Ruska, Poľska, Nemecka, Bulharska, Ukrajiny, Slovinska, Talianska, Maďarska a Francúzska. Zborník poskytuje zaujímavý a široký pohľad na politiku komunistických štátov voči cirkvám a náboženstvu vo všeobecnosti, ale informuje aj o špecifikách vývoja v jednotlivých krajinách. Príspevky sú rozdelené do kapitol: Bezpečnostné zložky štátu vo vzťahu k cirkvám, Totalitný režim vo vzťahu k reholiam a náboženským spoločnostiam, Legislatíva upravujúca vzťahy cirkví a štátu, Prostriedky a metódy proticirkevnej politiky komunistických štátov, Inštitúcie štátneho dozoru, Médiá a komunistická proticirkevná politika a Kolaborácia cirkví s komunistickým režimom.

Príspevky sú publikované v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Zborník vyšiel s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.

Stiahnuť zborník: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy PDF (veľkosť 6.51 MB)

Cena: vypredané

Vytlačiť