Zborník Nepokojná hranica

Zborník Nepokojná hranica (zost. Milica Majeriková) obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie „Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 – 1947“, ktorá sa uskutočnila 3. októbra 2009 v Spišskej Belej. Jej usporiadateľmi boli inštitúcie zo slovenskej i poľskej strany hranice: Spišský dejepisný spolok, Spolok Slovákov v Poľsku a Ústav pamäti národa. V zborníku nájdete štúdie renomovaných slovenských i poľských historikov, právnikov a etnológa zaoberajúce sa problematikou slovensko-poľského pohraničia v pohnutom období 1937 – 1947. Autori na základe archívnych prameňov popisujú udalosti odohrávajúce sa na slovensko-poľskom pohraničí v rušných rokoch 1938, 1939 a 1945, kedy sa hranica vo veľmi krátkych časových intervaloch posúvala v prospech jedného či druhého štátu. Dotýkajú sa tiež problematiky Javoriny, otázky pôsobenia cirkvi na pripojených územiach, brancov z inkorporovaných území v slovenskej armáde, či kontroverznej postavy Józsefa Kuraśa zvaného Ogieň. Zborník je zaujímavým čítaním a zároveň potrebným príspevkom k vypĺňaniu rozporuplných miest v slovenskej a poľskej historiografii. Publikáciu vydal v Krakove Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Spišským dejepisným spolkom.

Zborník si môžete objednať na:

http://knihy.heureka.sk/nepokojna-hranica/

http://www.martinus.sk/?uItem=103445&z=rss&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_content=all_103445

http://www.alterego.sk/index.php?action=kniha&section=53778

Vytlačiť