Zástupcovia Ústavu pamäti národa a jeho partnerských inštitúcií z Českej republiky diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce

Po štyroch rokoch sa v utorok 25. septembra 2018 uskutočnilo oficiálne rokovanie zástupcov Ústavu pamäti národa s predstaviteľmi partnerských inštitúcií z Českej republiky. Riaditeľ Ústavu pre štúdium totalitných režimov Zdeněk Hazdra, riaditeľka Archívu bezpečnostných zložiek Světlana Ptáčníková a podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa pozitívne zhodnotili doterajšiu spoluprácu a prediskutovali možnosti spoločných aktivít v oblasti vedeckého výskumu, osvety a vzdelávania, ako aj dokumentácie obetí a mocenských štruktúr totalitných režimov.

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť