Zástupcovia ÚPN na zasadaní riadiaceho výboru ENRS vo Varšave

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák sa s odborným pracovníkom Sekcie vedeckého výskumu Petrom Jašekom v dňoch 22. - 23. apríla 2013 zúčastnili rokovania Riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a Solidarita (ENRS) vo Varšave. ENRS je jedným z hlavných zahraničných partnerov ÚPN a predseda SpR je v riadiacom výbore ENRS zástupcom Slovenska. Predmetom dvojdňových rokovaní bolo smerovanie siete, finančné zdroje a možnosti ENRS. Účastníci diskutovali aj o pripravovaných projektoch, ktoré chce ENRS v roku 2014 zorganizovať.

Vytlačiť