Zástupcovia ÚPN na zasadaní poradných orgánov ENRS vo Varšave

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa v dňoch 8.- 9. decembra 2015 zúčastnil na zasadaní poradných orgánov ENRS vo Varšave v Poľskej republike. Spolu s ním sa na rokovaniach zúčastnili aj novovymenovaní zástupcovia za Slovenskú republiku v týchto orgánoch prof. Róbert Letz a Dr. Viliam Jablonický.

Popri účastníkoch z členských krajín ENRS, boli ako pozorovatelia prítomní aj zástupcovia z Albánska na čele vice-ministerkou sociálnych vecí, mládeže a rodiny Gentjanou Sulou. Témou rokovaní bola stratégia ENRS na roky 2016 – 2020, ale aj schvaľovanie projektov na rok 2016. Ondrej Krajňák vo svojom príspevku priblížil prítomným priebeh a programové aktivity nedávno konaného Festivalu Slobody 2015, ktorý sa uskutočnil aj s podporou a účasťou zástupcov ENRS. Delegáti si so záujmom vypočuli aj informácie o realizácii osvetovo vzdelávacieho projektu spočívajúceho v edícii a distribúcii informatívnych skladačiek pre študujúcu mládež, ale aj širokú verejnosť, ktoré približujú významné historické udalosti novodobých dejín Slovenska, zvlášť sa vzťahujúce na obdobie neslobody. Predseda Správnej rady ÚPN vedeniu ENRS tlmočil aj záujem partnerskej inštitúcie ÚSTR z Českej republiky o členstvo v tejto medzinárodnej pamäťovej sieti.

V rámci pobytu vo Varšave sa delegáti zo Slovenska na čele s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom stretli aj veľvyslancom Slovenskej republiky vo Varšave Dušanom Krištofíkom. Počas vzájomných rozhovorov Ondrej Krajňák informoval veľvyslanca o aktivitách ÚPN v rámci medzinárodnej spolupráce s ENRS, či inými inštitúciami zaoberajúcimi sa dejinami obdobia neslobody a spravujúcimi archívy bývalých tajných služieb v postkomunistických krajinách Európy. Veľvyslanca Krištofíka oboznámil aj s konkrétnymi projektami ÚPN realizovanými v záujme zachovania živej pamäti národa. Obaja vyjadrili obojstranný záujem o vzájomnú spoluprácu do budúcnosti. Pracovná cesta predsedu Správnej rady ÚPN v závere roka do Poľskej republiky uzavrela úspešné medzinárodné aktivity v celom uplynulom roku.

Prezentácia projektov ENRS.

Prezentácia projektov ENRS.

Rokovanie poradných orgánov ENRS.

Rokovanie poradných orgánov ENRS.

Účastníci rokovania poradných orgánov ENRS vo Varšave.

Účastníci rokovania poradných orgánov ENRS vo Varšave.

Slovenský veľvyslanec vo Varšave Dušan Krištofík a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Slovenský veľvyslanec vo Varšave Dušan Krištofík a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Slovenský veľvyslanec Dušan Krištofík a Slovenská delegácia ÚPN na slovenskom veľvyslanectve vo Varšave.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť