Zasadnutie Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície

V Bratislave sa 20. septembra 2012 uskutočnilo zasadnutie Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície, ktorej je Ústav pamäti národa predsedajúcim orgánom. V tejto sieti združené inštitúcie z Bulharska, Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska a Slovenska vyjadrili svoje presvedčenie, že prístup k dokumentom bývalých tajných polícii, ktorý je garantovaný ich presunom do nezávislej inštitúcie, je dôležitou súčasťou procesu demokratizácie. Rovnako všetci členovia Siete považujú za potrebné uskutočňovať a vzájomne spolupracovať pri uskutočňovaní vedeckého výskumu, so zvláštnym zreteľom na odboj proti totalitným režimom a vzdelávanie mladej generácie.

Vytlačiť