Zasadnutie Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície v Prahe

V dňoch 25. a 26. februára 2013 sa v Prahe uskutočnilo zasadnutie Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície. Ústav pamäti národa na zasadnutí reprezentoval predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a pracovníci ústavu Marián Gula a Matej Medvecký. Predstavitelia členských inštitúcií sa navzájom informovali o udalostiach, ktoré sa udiali od posledného stretnutia. Zástupcovia Bulharska hovorili o politickom vývoji v krajine, o ukončení preberania dokumentov z iných archívov a o zámere sústrediť sa v roku 2013 na vedecký výskum. Hans Altendorf prítomných oboznámil s novými projektmi nemeckej strany, medzi ktoré patrí aj skúmanie vplyvu Stasi na členov Bundestagu v rokoch 1949 – 1990 a využívanie práce väzňov v NDR pre západné firmy. Šéf poľského Ústavu národnej pamäte Łukasz Kamiński informoval o hľadaní nového sídla, do ktorého by sa mal ústav presťahovať koncom roka. Prítomným delegátom nový predseda Správnej rady ÚPN O. Krajňák predstavil priority slovenského Ústavu pamäti národa. Delegácie sa v rámci programu zúčastnili otvorenia festivalu Mene Tekel. Druhý deň stretnutie pokračovalo konferenciou v Senáte ČR a otvorením výstavy Totalitarizmus v Európe. Na pražskom stretnutí boli za pozorovateľov Európskej siete prijaté národné archívy z Litvy, Lotyšska a Estónska.

Foto: Predstavitelia českého Ústavu pre štúdium totalitných režimov

Predsedajúcou inštitúciou Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície je v roku 2013 český Ústav pre štúdium totalitných režimov, ktorého riaditeľom je Daniel Herman (v strede)

Foto: Gula, Krajňák, Medvecký

Ústav pamäti národa na zasadnutí reprezentovali (zľava): Marián Gula, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, Matej Medvecký

Foto: Zasadnutie

Zasadnutie Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície

Foto: Přemysl Fialka

Vytlačiť