Zapojte sa do bádateľskej súťaže Nezávislá kultúra a život za socializmu v Československu!

Ústav pamäti národa spolu s dvomi desiatkami vedeckých, kultúrnych a akademických inštitúcií spolupracuje na projekte Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Cieľom projektu je prostredníctvom bádateľskej súťaže osloviť mladých bádateľov rôzneho zamerania, predovšetkým však študentov humanitných, pedagogických a sociálnych vied, ako aj umeleckých odborov, vo veku 18 až 30 rokov.

Tematickým ťažiskom súťaže je široká škála nezávislých aktivít zahŕňajúcich umeleckú tvorbu všetkých žánrov, exilovú produkciu, kultúrne a publikačné aktivity disentu, zelené a mierové hnutia, alternatívne životné štýly, nové náboženské hnutia a pod. Vítaný je aj výskum represie namierenej voči nezávislej kultúrnej produkcii a jej tvorcom.

Prihlásenie do súťaže je možné do 14. mája 2017 prostredníctvom vyplnenej prihlášky zaslanej na e-mail: courage.soutez@ff.cuni.cz. Písomné práce je možné zasielať priebežne, najneskôr však do 31. októbra 2017.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.moderni-dejiny.cz.

Vytlačiť