Za Michalom Horským (1943 – 2018)

Po dlhej chorobe zomrel 18. marca 2018 v Trnave vo veku nedožitých 75 rokov politológ a jeden zo zakladateľov Trnavskej univerzity v Trnave Michal Horský.

Michal Horský sa narodil 1. júla 1943 v Trnave. Vyštudoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 1966 až 1968 pracoval v redakcii časopisu Echo slovenských vysokoškolákov, v roku 1968 ako jeho výkonný šéfredaktor. Na stránkach časopisu Echo sa objavovala kritika komunistického režimu. Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 redakcia na čele s M. Horským vydala dve čísla časopisu s názvom Echo okupovaných vysokoškolákov z 30. augusta 1968 a Echo oslobodených vysokoškolákov, ktorého náklad samotní vydavatelia zničili.

V rokoch normalizácie M. Horský pracoval v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany krajiny. Spolupracoval napríklad na súpise pamiatok na Slovensku. Zúčastňoval sa aktivít Stromu života na Kláštorisku v Slovenskom raji. Počas Nežnej revolúcie pôsobil v Koordinačnom centre Verejnosti proti násiliu (VPN) a v občasníku Verejnosť. V roku 1990 viedol volebnú kampaň VPN. V rokoch 1990 až 1992 sa stal za VPN poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR a pracoval ako člen ústavno-právneho výboru FZ.

V roku 1992 patril k zakladateľom Trnavskej univerzity v Trnave a do roku 2006 prednášal na Katedre politológie TU. Spolupracoval s Nadáciou Milana Šimečku v Bratislave. Neskôr v rokoch 2008 až 2009 pôsobil ako politológ na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Posledné dve desaťročia sa venoval politickej publicistike. V roku 2016 mu vyšla kniha s názvom Politické hry. V jeho byte sa niekoľko rokov stretávali politici, politológovia a historici na neformálnych stretnutiach.

Michal Horský spolupracoval aj s Ústavom pamäti národa. V decembri 2015 sa zúčastnil diskusného večera na tému November 1989. Začiatkom roka 2018 poskytol ÚPN rozhovor, nahral osobnú výpoveď k vydávaniu časopisu Echo slovenských vysokoškolákov a poskytol kópie tohto časopisu ÚPN.

Česť jeho pamiatke!

Michal Horský počas diskusného večera ÚPN

Michal Horský počas diskusného večera ÚPN

Michal Horský počas diskusného večera ÚPN

Michal Horský počas diskusného večera ÚPN

Zdroj fotografií: ÚPN

Vytlačiť