Workshop projektu The Other Europe

stav pamäti národa vás pozýva na workshop projektu The Other Europe, na ktorom spolupracuje s Knihovnou Václava Havla.

Podujatie sa bude konať bez účasti verejnosti a bude vysielané naživo prostredníctvom youtube kanálu ÚPN v stredu 24. novembra 2021 od 13.00 hod.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=G1J2_DZ4Xkw

Tesne pred pádom Železnej opony, keď sa politická situácia začínala meniť a nikto ešte nedokázal predvídať, ako sa to celé skončí, sa francúzsky politológ a publicista Jacques Rupnik spolu s režisérom Tomom Robertsom a producentom Nickom Fraserom vydali v rokoch 1987 – 1988 natáčať do krajín strednej a východnej Európy príbehy odporcov komunistických režimov. Výsledkom bol šesťdielny dokument The Other Europe, ktorý obsahuje asi stovku autentických výpovedí významných predstaviteľov domácej protikomunistickej opozície i exilu, osobností kultúry i bežných občanov o realite života za Železnou oponou v druhej polovici 80. rokov 20. storočia. Ako hovorí Jacques Rupnik: „ Ľudia pred kamerou nespomínajú, ale vypovedajú o prežívanej každodennosti bez toho, aby tušili, že za pár rokov Železná opona padne". A to je to, čo robí tento dokument jedinečným.

V rámci workshopu si nielen priblížime Oral History ako prameň a metódu poznania minulosti prednáškou doktorky Petry Chovancovej, ale premietneme aj výber filmových rozhovorov z projektu, ktoré následne otvoria dve kolá diskusií. V prvom bude na tému situácie v 80. rokoch v štátoch sovietskeho bloku moderátor Peter Jašek diskutovať s Karen Henderson, Jacquesom Rupnikom a Patrikom Dubovským. Hosťami druhého diskusného panelu na tému Umenie a kultúra v druhej polovici 80. rokov budú šéfredaktor časopisu Romboid Igor Hochel, filmový teoretik a kritik Martin Ciel a jeden z popredných slovenských disidentov František Mikloško.

Tento workshop je organizovaný za podpory Visegrad Fund.
Vytlačiť