VÝZVA - podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky Tlač publikácií, časopisov, brožúr

Podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 91, postupom § 24 ods.1, písm. c, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „tlač publikácií, časopisov, brožúr“.

Vytlačiť