VÝZVA - podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky Nákup výpočtovej techniky - 2013

Podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 91, postupom § 24 ods.1, písm. c, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „nákup výpočtovej techniky“.

Vytlačiť