Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Výzva na minútu ticha za ženy, ktoré sa stali obeťami komunistických režimov

Praha / Tallinn / Riga / Vilnius / Varšava / Berlín / Drážďany / Bratislava / Ljubljana / Bukurešť / Tirana / Kyjev. 8. marca, v deň uznávaný ako Medzinárodný deň žien, vyzýva Platforma Európskej pamäti a svedomia, aby sme si na poludnie minútou ticha uctili milióny žien, ktoré sa stali obeťami komunistických diktatúr.

Medzinárodný deň žien, ktorého vznik sa spája s robotníckym hnutím v Spojených štátoch amerických zo začiatku 20. storočia, bol komunistickými diktatúrami v Európe využívaný ako ideologický sviatok a oslavoval sa s vážnosťou a okázalosťou. Ženám boli oficiálne odovzdávané červené kvety a pil sa alkohol.

Platforma európskej pamäti a svedomia si však praje upriamiť pozornosť na skutočnosť, že komunistické režimy boli k ženám veľmi brutálne. Z politických dôvod boli ženy popravované po zinscenovaných procesoch alebo bez súdneho procesu, zabíjané, keď sa snažili utiecť cez Železnú oponu, posielané do väzení, koncentračných táborov a táborov nútených prác, kde ich nespočetné množstvo zahynulo. Ženy boli mučené, bola pošliapaná ich dôstojnosť a režimy ich prenasledovali mnohými ďalšími spôsobmi. Pre ženy, ktoré prežili komunistické perzekúcie, je omnoho ťažšie hovoriť o ich traumách.

Preto sa Platforma európskej pamäti a svedomia obracia na medzinárodnú komunitu a vyzýva na minútu ticha 8. marca o 12:00, aby bolo uznané a pripomenuté utrpenie nespočetných miliónov žien, ktorých základné ľudské práva boli počas komunizmu pošliapané.

Fotografie niektorých zo žien, ktoré boli popravené komunistami v 20. storočí:

Výzvu iniciovala Platforma európskej pamäti a svedomia. Ústav pamäti národa je členom tejto organizácie.

Vytlačiť