Výstavy, ktoré boli súčasťou Festivalu slobody, sú stále prístupné

Hoci Festival slobody sa už skončil, výstavy, ktoré boli súčasťou jeho desiateho ročníka, si záujemcovia stále môžu pozrieť.

V Átriu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1 v Bratislave sú sprístupnené dve výstavy: Výstava Chceme slobodu! Pád komunistického režimu na Slovensku v roku 1989 zachytáva dramatické udalosti z konca roku 1989 ako aktivity študentov, zakladanie opozičných hnutí, demonštrácie či politické rokovania, ale tiež približuje skorší vývoj komunistického režimu v Československu. Druhá výstava nesie názov Vtedy na Východe, vtedy na Západe a porovnáva situáciu v novembri a decembri 1989 v Bratislave a v Košiciach. Kľúčové udalosti približuje na roky nepublikovaných fotografiách košických aj bratislavských fotografov. Panelové výstavy si môžu záujemcovia pozrieť v pracovné dni od 12:00 do 17:00 hod. až do konca decembra tohto roka.

Do soboty 5. decembra je v Staromestskej galérii Zichy na Ventúrskej ulici v čase od 15:00 do 18:00 hod. prístupná aj výstava Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku. Výstava cez archívne dokumenty, fotografie a sprievodné texty približuje priebeh udalostí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej študenti stáli pri zrode revolučného vysokoškolského hnutia v novembri 1989. Sprevádzanie výstavou a autorský výklad v otváracích hodinách galérie ponúka aj niektorý z priamych účastníkov študentského pochodu zo 16. novembra 1989.

Videopozvánku na výstavu Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku si môžete pozrieť na https://www.facebook.com/ustav.pamati.naroda/videos/671350140096863/

Výstavu ocenených prác, ktorými sa do súťaže Klubu 89 Naša nedávna história – Druhá svetová vojna zapojili žiaci a študenti základných a stredných škôl, si môžu záujemcovia pozrieť v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave navštíviť do 12. decembra. Prístupná je od utorka do piatku v čase od 14:00 do 18:00 hod. Ocenené audiovizuálne práce sú zverejnené aj webstránke Festivalu slobody.

Vytlačiť