Logo

Výstavu Prvý dotyk so slobodou majú záujemcovia možnosť vidieť on-line

V priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach bola do 31. januára 2020 prístupná výstava Prvý dotyk so slobodou, venovaná udalostiam Nežnej revolúcie. V rámci spoločného projektu Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Verejnej knižnice Jána Bocatia, Ústavu pamäti národa a Rozhlasu a televízie Slovenska vznikla interaktívna výstava ponúkajúca nielen prehľad najdôležitejších udalostí Nežnej revolúcie, ale aj dobové dokumenty z fondu knižnice, archívov ÚPN a RTVS.

Jedným z dôležitých výstupov výstavy je unikátna didaktická pomôcka, ktorú pripravili historici z UPJŠ a môže poslúžiť učiteľom dejepisu ako originálny podklad pre moderné vyučovanie o Nežnej revolúcii v kontexte európskych dejín. Výstava je totiž pre každého k dispozícii online na http://www.nezna.3-d.sk/.

Záštitu nad výstavou prevzal Košický samosprávny kraj.

plagát k výstave Prvý dotyk so slobodou

Vytlačiť