Logo

Výstavu o Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 si môžete pozrieť na Univerzite Komenského

Udalosti aj aktérov Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 približuje študentom aj širokej verejnosti výstava inštalovaná v priestoroch Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v pondelok 26. marca 2018. Rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta zdôraznil potrebu pripomínať odvahu a statočnosť ľudí, ktorí pred tridsiatimi rokmi išli do ulíc manifestovať za náboženské slobody a dodržiavanie občianskych práv. Predsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa Dr. Andrea Kluknavská vo svojom príhovore ocenila možnosť prezentovať výstavu práve na akademickej pôde Univerzity Komenského, nakoľko podľa nej "osloví študentov a pomôže im uvedomiť si, že bojovať za slobody a občiansku spoločnosť je potrebné vždy a za každých podmienok, pretože slobody, ktoré dnes máme, neboli vždy samozrejmosťou."

Pozvanie na otvorenie výstavy prijal aj popredný organizátor Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský. Vo svojom príhovore pripomenul medzinárodný význam manifestácie ako udalosti, ktorou sa Slováci zapísali do dejín protikomunistického odporu v strednej a východnej Európe. Pripomenul, že manifestácia bola prvým otvoreným prejavov nesúhlasu s komunistickým režimom v bývalom Československu od roku 1969 a pripravila pôdu nasledujúcim verejným vystúpeniam, ktoré vyústili po pádu režimu v novembri 1989.

Výstava pozostáva zo šestnástich panelov s textami v slovenskom aj anglickom jazyku a bohatou fotodokumentáciou. Ide o prvú výstavu, ktorá sa venuje problematike Sviečkovej manifestácie komplexne. Zachytáva nielen priebeh manifestácie a neprimeraný zásah bezpečnostných síl, ale aj širší dobovo-spoločenský kontext. Približuje spoločensko-politické pomery v Československu v druhej polovici 80. rokov aj perzekúcie, ktorými komunistický režim prenasledoval katolícku cirkev. Osobitné panely sú venované aktivitám zahraničných Slovákov či pôsobeniu tajnej cirkvi ako hlavnej súčasti disentu na Slovensku. Pozornosť je venovaná aj osobnostiam, ktoré Sviečkovú manifestáciu pripravovali, ale návštevník sa môže zoznámiť i s tvárami predstaviteľov komunistického režimu, ktorí sa podieľali na potlačení manifestácie. Výstava bude v priestoroch na prízemí Univerzity Komenského vystavená do konca apríla 2018.

Zľava historik ÚPN Peter Jašek, jeden z organizátorov Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský, predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská a rektor UK Karol Mičieta

Zľava historik ÚPN Peter Jašek, jeden z organizátorov Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský, predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská a rektor UK Karol Mičieta

Výstava Sviečková manifestácia 25. marca 1988 v priestoroch Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave

Výstava Sviečková manifestácia 25. marca 1988 v priestoroch Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave

Jeden z organizátorov Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský počas vernisáže výstavy

Jeden z organizátorov Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský počas vernisáže výstavy

Foto: p. Trebatický

Vytlačiť