Logo

Výstava Uzákonené bezprávie v Národnej rade Slovenskej republiky

80 rokov od prijatia tzv. Židovského kódexu pripomína výstava Ústavu pamäti národa s názvom Uzákonené bezprávie s podtitulom Holokaust a protižidovské zákonodarstvo na Slovensku, ktorá bude do konca októbra inštalovaná vo foyeri Národnej rady Slovenskej republiky. Výstava na dvanástich tematických paneloch prináša záujemcom komplexný pohľad na príčiny, priebeh a dôsledky holokaustu na Slovensku. Smutné výročia prijatia tzv. Židovského kódexu reflektujú panely, ktoré sa osobitne venujú protižidovskej legislatíve a tzv. Židovskému kódexu. Výstavu otvorili podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grendel a predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy dňa 9. septembra 2021.

Výstavu otvorili podpredseda NR SR Gábor Grendel a predseda SpR ÚPN Ján Pálffy

Výstavu otvorili podpredseda NR SR Gábor Grendel a predseda SpR ÚPN Ján Pálffy

Predseda SpR ÚPN Ján Pálffy pri príhovore

Predseda SpR ÚPN Ján Pálffy pri príhovore

Nariadenie č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov - tzv. Židovský kódex

Pohľad na panely výstavy

Pohľad na panely výstavy

Foto: Peter Jašek, ÚPN

Vytlačiť