Logo

Vyšlo prvé číslo časopisu Pamäť národa ročníka 2020

V uplynulých týždňoch vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa – 1/2020. Úvod časopisu otvára rubrika Štúdie, v ktorej sú publikované výsledky výskumu dvoch historikov Ústavu pamäti národa. V prvej štúdii Branislav Kinčok predstavuje doposiaľ nespracovaný prípad tzv. protistraníckej skupiny Karol Šmidke a spol., ktorý však do politického procesu nakoniec nevyústil a skončil prepustením väčšiny členov skupiny z vyšetrovacej väzby na slobodu, pričom Karol Šmidke nebol ani zatknutý. V ďalšej štúdii sa Martin Garek venuje problematike tzv. štátnej katolíckej akcie s prihliadnutím na región Oravy. Snahy o uskutočnenie rozkolníckej akcie vyvolali medzi obyvateľmi Dolného Kubína a Trstenej prvé nepokoje už v máji roku 1949 a pokračovali aj v iných farnostiach až do neskorých jesenných mesiacov.

V rubrike Dokumenty približuje Ondrej Podolec správy o výsledkoch prieskumu nálad obyvateľov Československa, ktoré komunistické bezpečnostné zložky prezentovali vedeniu vládnucej komunistickej strany v auguste 1961.

Rubrika V službách režimu je vyhradená príspevku Vladimíra Palka, v ktorom približuje kariéru Antonína Brázdila, ktorý takmer tridsaťdva rokov pôsobil v spravodajskej skupine Malacky 11. brigády Pohraničnej stráže ako spravodajský dôstojník a neskôr ako jej náčelník.

V rubrike Príbehy prenasledovaných sa čitatelia oboznámia s nesmierne zaujímavými, no zároveň i ťažkými osudmi rodiny významného slovenského operného speváka Juraja Hurného, ktorá bola v hľadáčiku zložiek Štátnej bezpečnosti dlhých štyridsať rokov.

Záver čísla prináša čitateľom recenziu z pera Michala Malatinského na knihu Jakuba Drábika Fašizmus a rubriky ÚPN interne a Spomíname.

OBSAH

ŠTÚDIE

 • KINČOK BRANISLAV: Nezrealizovaný prípad. Protistranícka skupina Karol Šmidke a spol.
  Resumé
  Summary
 • GAREK MARTIN: Štátna katolícka akcia na Orave – vzbury a nepokoje v roku 1949
  Resumé
  Summary

DOKUMENTY

 • PODOLEC ONDREJ: Bude vojna? Reakcie občanov Československa na stavbu Berlínskeho múru
  Resumé
  Summary

V SLUŽBÁCH REŽIMU

 • PALKO VLADIMÍR: Antonín Brázdil. „Eso v rukáve“ spravodajskej skupiny Malacky 11. brigády Pohraničnej stráže
  Resumé
  Summary

PRÍBEHY PRENASLEDOVANÝCH

 • HURNÝ JURAJ: Život v tieni Štátnej bezpečnosti. Operný spevák a jeho rodičia 40 rokov v hľadáčiku komunistickej tajnej polície

RECENZIE

 • MALATINSKÝ MICHAL: Fašizmus (Jakub DRÁBIK)

ÚPN INTERNE

SPOMÍNAME

PREHĽAD ČLÁNKOV UVEREJNENÝCH V ROKU 2019

Obálka časopisu

Vytlačiť