Logo

Vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa 4/2017

V uplynulých dňoch vyšlo najnovšie časopisu Pamäť národa, ktoré čitateľom na viac ako sto stranách prináša výsledky výskumu vedeckých a odborných pracovníkov Ústavu pamäti národa. Predmetom ich záujmu bolo aj tentoraz celé obdobie neslobody na Slovensku v rokoch 1939 – 1989.

Prvá z dvoch štúdií, ktorej autorom je Branislav Kinčok, prináša doteraz nespracovanú problematiku diskriminácií a perzekúcií slovenských príslušníkov britského Kráľovského letectva (RAF) po roku 1948. Komunistický represívny aparát proti nim použil celú škálu represívnych opatrení – od permanentného sledovania bezpečnostnými zložkami, znemožnenie hľadania vhodného zamestnania, cez prepustenie z armády až po súdnu perzekúciu, ktorej výsledkom boli dlhoročné tresty odňatia slobody. V druhej štúdii sa autor Tomáš Klubert venuje činnosti 5. poľnej roty Hlinkovej gardy v okolí Krupiny (november – december 1944), kde sa aktívne podieľala na represáliách proti rasovo a politicky prenasledovaným občanom a partizánom.

V rubrike Dokumenty Pavol Makyna predstavuje archívne materiály o priebehu dosiaľ málo známych protižidovských násilnostiach v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946, ktoré patria do série nepokojov namierených voči židovskej menšine na území Slovenska po 2. svetovej vojne.

Rubrika Materiály tentoraz obsahuje až dva príspevky. Prvý, ktorého autormi sú Peter Jašek a Jerguš Sivoš, sa pokúša o rekonštrukciu perzekučných zásahov komunistického režimu voči signatárovi Charty 77 Tomášovi Petřivému, významnému predstaviteľovi bratislavskej neoficiálnej umeleckej scény v rokoch normalizácie. V druhom príspevku sa Emília Pastvová venuje obsahovej analýze objektových zväzkov teritoriálnych útvarov ŠtB na Slovensku, ktoré sa týkali podozrenia zo spáchania trestného činu podľa § 109 – nedovolené opustenie republiky.

V rubrike Kariéry ŠtB publikuje Michal Miklovič profil príslušníka rozviedky Viliama Bezáka, ktorý sa z pracovníka petrochemickej spoločnosti SLOVNAFT vypracoval v priebehu niekoľkých rokov až na príslušníka rezidentúry Montreal.

Rubrika Rozhovory prináša nesmierne zaujímavý rozhovor Petra Jašeka s vydavateľom samizdatov a aktivistom tajnej cirkvi Martinom Laukom. V rubrike Príbehy sa môže čitateľ zoznámiť so životným príbehom Ľudmily Magulovej – svedka z obdobia neslobody. Záver časopisu už tradične tvoria dve recenzie na zaujímavé knižné tituly, rubrika ÚPN interne a spomienka na Betty Roman.

OBSAH

ŠTÚDIE

  • BRANISLAV KINČOK: Diskriminácia a perzekúcie bývalých slovenských príslušníkov RAF po roku 1948
  • TOMÁŠ KLUBERT: Represálie 5. poľnej roty Hlinkovej gardy v oblasti Krupiny

DOKUMENTY

  • PAVOL MAKYNA: Protižidovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946

MATERIÁLY

  • PETER JAŠEK - JERGUŠ SIVOŠ: Signatár Charty 77 Tomáš Petřivý v dokumentoch bezpečnostných zložiek (1978 - 1986)
  • EMÍLIA PASTVOVÁ: Objektové zväzky teritoriálnych útvarov ŠtB na Slovensku k podozreniam zo spáchania trestného činu podľa § 109 Trestného zákona

KARIÉRY ŠTB

  • MICHAL MIKLOVIČ: Z Bratislavy do Montrealu. Profil píslušníka rozviedky Viliama Bezáka

ROZHOVORY

  • Peter Jašek: S manželkou sme vytvorili vynikajúci tandem. Rozhovor s vydavateľom samizdatov a aktivistom tajnej cirkvi Martinom Laukom

PRÍBEHY

  • ALEXANDRA GRÚŇOVÁ: Ľudmila Magulová (1948). Oral history - Svedkovia z obdobia neslobody

RECENZIE

ÚPN INTERNE

SPOMÍNAME

Obálka časopisu

Vytlačiť