Vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa 3/2013

Časopis Pamäť národa prináša v novom čísle opäť zaujímavé štúdie a články, ktoré čitateľom bližšie priblížia obdobie nedemokratických režimov 20. storočia. Jozef Kušnír sa vo svojej štúdii venuje zaujímavej téme z obdobia 1. Slovenskej republiky – podobe a priebehu protižidovských opatrení v Prešove na príklade arizácie vybraných druhov nehnuteľností. Matej Medvecký prináša čitateľom pohľad na československú rozviedku po komunistickom prevrate, kedy sa „na prahu totality“ formovala nová opora nedemokratického štátneho zriadenia. Ďalšia štúdia sa venuje problematike postaveniu baptistov ako jednej z neuznaných kresťanských konfesií na Slovensku v rokoch 1945 – 1949. Príspevkom k poznaniu obdobia neslobody je tiež zaujímavý materiál z pera Jána Grexu, v ktorom autor prináša nové a doteraz nie veľmi známe poznatky o športovom hnutí, ktoré v socializme bolo – ako významný spoločenský fenomén – v tieni ŠtB. K 45. výročiu udalostí Augusta 1968 sa venuje rozhovor s historikom, politológom Ivanom Laluhom, jedným z najbližších spolupracovníkov Alexandra Dubčeka. Tretie číslo Pamäť národa spomína na osobnosti slovenského národa, s ktorými sa verejnosť rozlúčila v posledných mesiacoch: Jána Košúta, jedného z posledných svedkov sovietskych gulagov, autora spomienkovej knihy Cez červený očistec, Milana Zemku, jedného z najvýznamnejších slovenských historikov a Silvestra Krčmérycho, "Generála tajnej Cirkvi", zakladateľa podzemnej cirkvi, svedka viery, ktorý zo súdneho procesu v roku 1954 zanechal ďalším generáciám posolstvo: Vy máte moc, ale na našej strane je pravda". V ďalších pravidelných rubrikách sa čitatelia dozvedia viaceré informácie z obdobia nedemokratických režimov, ktoré spolu so štúdiami či materiálmi opäť viac poodkrývajú zákulisie rokov 1939 – 1989.

OBSAH

ŠTÚDIE

  • Jozef Kušnír: Podoba a priebeh protižidovských opatrení v Prešove na príklade arizácie vybraných druhov nehnuteľností
  • Ivan A. Petranský: Postavenie neuznaných kresťanských konfesií na Slovensku 1945 - 1949: Prípad baptisti
  • Matej Medvecký Na prahu totality - československá rozviedka po komunistickom prevrate

MATERIÁLY

  • Ján Grexa: Šport v tieni ŠtB

OBETE

  • Martin Lacko, Dušan Podhorský: Slovenskí a československí občania pochovaní v zajateckom tábore v Spassku v strednej Ázii

ROZHOVOR S PAMÄTNÍKOM

  • Peter Jašek: Mnohé z toho, o čo sme sa v roku 1968 usilovali, vtedy ešte nedozrelo. Rozhovor s historikom a politológom Ivanom Laluhom

RECENZIE

ÚPN INTERNE

SPOMÍNAME

Obálka časopisu

Vytlačiť