Vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa 4/2018

V uplynulých dňoch vyšlo najnovšie číslo časopisu Pamäť národa, ktoré na svojich stranách reflektuje obdobie neslobody na Slovensku v rokoch 1939 – 1989. V prvej z dvoch štúdií Róbert Letz približuje čitateľom osobnosť Štefana Náhalku, ktorý patril k zakladajúcim osobnostiam skrytej cirkvi na Slovensku. Predmetom autorovho záujmu bol predovšetkým Náhalkov život v ilegalite v rokoch 1951 – 1953, kedy sa mu úspešne darilo skrývať pred ŠtB. V druhej štúdii sa Branislav Kinčok venuje analýze prvej – neúspešnej – etapy pokusov o revíziu a prešetrenie prípadu tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov odsúdených v roku 1954 v rámci politického procesu so skupinou Gustáv Husák a spol.

V rubrike Dokumenty Pavol Makyna predstavuje archívne dokumenty, ktoré približujú krvavé udalosti z konca roku 1945, kedy bolo v obciach Nová Sedlica, Ulič a Kolbasov zavraždených 15 príslušníkov židovskej menšiny a členov KSS. V druhom príspevku predstavuje Branislav Kinčok dokumenty z politického procesu s Imrichom Karvašom a spol. (3. – 25. marca 1959), ktoré ilustrujú, akým spôsobom sa ŠtB snažila cez osobu uväzneného Gustáva Husáka vykonštruovať buržoázny nacionalizmus obvinených.

Príspevok Jozefa Pavlova, zaradený v rubrike Materiály, popisuje postupné zhoršovanie postavenia Židov v okrese Zvolen od prijatia autonómie cez postupnú aplikáciu protižidovských nariadení od 14. marca 1939 po prijatie tzv. Židovského kódexu.

V novovytvorenej rubrike V službách režimu sa Daniel Halčín venuje vývoju osobitných útvarov ŠtB, zameraných na vydávanie cestovných dokladov a kontrolu cezhraničného cestovného ruchu, rozoberá konkrétnu činnosť týchto útvarov a popisuje obmedzenia, ktoré občania museli znášať pri žiadostiach o vycestovanie do zahraničia.

V rubrike Spravodlivý medzi národmi, ktorá prináša krátke medailóny Slovákov ocenených štátom Izrael za záchranu životov Židov v období druhej svetovej vojny, predstavuje Dagmar Mozolová príbeh Zity Kurzovej.

Životné osudy Štefana Kršňa predstavuje Stanislav Labjak v rubrike Príbehy prenasledovaných.

Záver časopisu tvoria dve anotácie na zaujímavé knižné titulu, rubrika ÚPN interne a spomienka na Imricha Mráza.

OBSAH

ŠTÚDIE

  • RÓBERT LETZ: Život Štefana Náhalku v ilegalite (1951 – 1953)
  • BRANISLAV KINČOK: Prvé pokusy o revíziu prípadu tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov (1954 – 1960)

DOKUMENTY

  • PAVOL MAKYNA: Vraždy Židov a komunistov v obciach Nová Sedlica, Ulič a Kolbasov v decembri 1945
  • BRANISLAV KINČOK: Osoba Gustáva Husáka v politickom procese s Imrichom Karvašom a spol.

MATERIÁLY

  • JOZEF PAVLOV: Židovská komunita v okrese Zvolen a základné črty jej vývoja v rokoch 1938 – 1942

V SLUŽBÁCH REŽIMU

  • DANIEL HALČÍN: Činnosť krajských a okresných útvarov pasov a víz na území Slovenska v období normalizácie

SPRAVODLIVÝ MEDZI NÁRODMI

  • DAGMAR MOZOLOVÁ: Nová sestrička. Príbeh Zity Kurzovej

PRÍBEHY PRENASLEDOVANÝCH

  • STANISLAV LABJAK: Štefan Kršňa (1926)

ANOTÁCIE

ÚPN INTERNE

SPOMÍNAME

Obálka časopisu

Vytlačiť