Vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa 2/2018

Pri príležitosti 50. výročia začiatku okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy vydal Ústav pamäti národa tematické číslo časopisu Pamäť národa, ktoré sa takmer celé venuje problematike Augusta 1968.


V rubrike Štúdie nájdu čitatelia tri texty. V prvej štúdii sa Beáta Katrebová Blehová venuje vzťahom medzi československými a talianskymi komunistami v roku 1968 a v nasledujúcom období v širšom medzinárodnopolitickom kontexte. Zameriava sa najmä na udalosti roku 1968, keď hlavný predstaviteľ talianskych komunistov Luigi Longo v máji navštívil Prahu a v sérii rozhovorov s Alexandrom Dubčekom, Jozefom Lenártom a Gustávom Husákom došlo k výmene názorov na reformný proces.

Autori Peter Jašek a Pavol Pytlík sa v druhej štúdii zaoberajú prípadom Petra Legnera, ktorý sa stal obeťou streľby príslušníkov intervenčných armád 22. augusta 1968 na Námestí SNP v Bratislave.

V poslednej štúdii poľský historik Grzegorz Majchrzak na základe výskumu bezpečnostných dokumentov analyzuje rôzne druhy a spôsoby občianskych protestov časti poľskej spoločnosti proti intervencii vojsk Varšavskej zmluvy v Československu.

Dobový dokument z roku 1968, ktorý približuje postoje a nálady slovenskej verejnosti počas augustových dní roku 1968 a reakciu na inváziu vojsk Varšavskej zmluvy na príklade bratislavského letiska, prezentujú v rubrike Dokumenty Peter Jašek a Pavol Pytlík.

Maďarský historik István Papp sa v rubrike Materiály zaoberá prejavom jedného z popredných funkcionárov Maďarskej socialistickej robotníckej strany, Lajosa Fehéra, v ktorom ako prvý z predstaviteľov maďarského režimu oficiálne informoval o účasti maďarských vojsk na okupácii Československa.

Daniel Halčín rozoberá v rubrike Kariéry ŠtB postup dôstojníka Štátnej bezpečnosti plk. Jána Sútora, najmä však jeho pôsobenie v roku 1968, kedy sa stal opatrným priaznivcom liberalizačných zmien v ŠtB.

V tomto čísle časopisu nechýba ani rozhovor Patrika Dubovského s dnes už zosnulým politológom Michalom Horským o vzniku a pôsobení študentského časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov.

V rubrike Spravodlivý medzi národmi, ktorá prináša krátke medailóny Slovákov ocenených štátom Izrael za záchranu životov Židov v období druhej svetovej vojny, predstavuje Pavol Makyna príbeh evanjelického kňaza Júliusa Dérera.

So zaujímavým svedectvom pamätníčky Anny Malej sa čitatelia zoznámia v rubrike Príbehy.

Záver tohto tematického čísla tvoria tri recenzie na zaujímavé knižné tituly a rubrika ÚPN interne.

OBSAH

ŠTÚDIE

  • BEÁTA KATREBOVÁ BLEHOVÁ: Talianski komunisti a Československo v období rokov 1968 – 1975 v medzinárodnopolitickom kontexte
  • PETER JAŠEK – PAVOL PYTLÍK: Prípad Petra Legnera – obete invázie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
  • GRZEGORZ MAJCHRZAK: Poľské občianske protesty proti intervencii v Československu z pohľadu bezpečnostných dokumentov

DOKUMENTY

  • PETER JAŠEK – PAVOL PYTLÍK: „Ak sa vaši a naši predstavitelia dohodnú, pôjdeme domov“ Správa o obsadení bratislavského letiska v auguste 1968

MATERIÁLY

  • ISTVÁN PAPP: Chýbajúce slová Rozhlasový a televízny prejav Lajosa Fehéra o vpáde do Československa

KARIÉRY ŠTB

  • DANIEL HALČÍN: Ján Sútor a Vyhlásenie náčelníkov ŠtB z augusta 1968

ROZHOVORY

  • PATRIK DUBOVSKÝ: Echo bratislavských vysokoškolákov. Rozhovor s politológom Michalom Horským

SPRAVODLIVÝ MEDZI NÁRODMI

  • PAVOL MAKYNA: Július Dérer (1895 – 1963)

PRÍBEHY

  • JANA SPEVÁKOVÁ: Anna Malá (1940). Oral history – Svedkovia z obdobia neslobody

RECENZIE

ÚPN INTERNE

Obálka časopisu

Vytlačiť