Logo

Vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa 1/2018

V uplynulých dňoch vyšlo najnovšie číslo časopisu Pamäť národa, ktoré sa aj tentoraz venuje obdobiu neslobody na Slovensku v rokoch 1939 – 1989. V prvej z troch štúdií Pavol Makyna približuje čitateľom osobnosť Antona Neumana, ktorý medzi rokmi 1939 a 1945 vykonával funkciu vedúceho pracovníka Prezidentskej kancelárie a z tohto titulu patril k najbližším spolupracovníkom prezidenta Jozefa Tisa. V druhej štúdii sa autor Martin Garek venuje židovskej otázke na území inkorporovanej Oravy v rokoch v čase druhej svetovej vojny, pričom sa zameriava najmä na perzekúcie židovských spoluobčanov zo strany štátnych úradov. V poslednej štúdii sa Ondrej Podolec zaoberá vývojom právnej úpravy tzv. nedovoleného opustenia republiky i jej aplikácie – trestného postihu v Československu po roku 1948. Štúdia zároveň analyzuje aj proces postupnej liberalizácie režimu cestovania v 80. rokoch 20. storočia v jeho historických súvislostiach.

V rubrike Dokumenty Branislav Kinčok na základe vybraných archívnych dokumentov mapuje činnosť Štátnej bezpečnosti proti amnestovaným politickým väzňom od ich prepustenia na amnestiu v roku 1960 až do roku 1966. V druhom príspevku z tejto rubriky predstavuje Ondrej Podolec edíciu dokumentov, ktoré reflektujú hlavné udalosti vo vzťahu komunistického štátu a katolíckej cirkvi v roku 1988 na pôde mocenského centra režimu – Predsedníctva ÚV KSČ.

V rubrike Spravodliví medzi národmi, ktorá prináša krátke medailóny Slovákov ocenených štátom Izrael za záchranu životov Židov v období druhej svetovej vojny, predstavuje Pavol Makyna príbeh evanjelického kňaza Vladimíra Kunu.

Záver časopisu tvorí anotácia zaujímavého knižného titulu, rubrika ÚPN interne, spomienka na Michala Horského a prehľad článkov uverejnených v roku 2017.

OBSAH

ŠTÚDIE

  • Pavol MAKYNA: Osudy Antona Neumana – šéfa Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (1939 – 1945)
  • Martin Garek: Židia na území inkorporovanej Oravy v rokoch 1939 – 1945
  • Ondrej Podolec: Trestnoprávna represia za tzv. nedovolené opustenie republiky a jej prehodnocovanie v 80. rokoch 20. storočia

DOKUMENTY

  • Branislav Kinčok: Amnestovaní politickí väzni pod kontrolou Štátnej bezpečnosti
  • Ondrej Podolec: Rok 1988 – v znamení opatrného ústupu

SPRAVODLIVÝ MEDZI NÁRODMI

  • Pavol Makyna: Vladimír Kuna (1904 – 1996). Spravodlivý medzi národmi z radov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

ANOTÁCIE

ÚPN INTERNE

SPOMÍNAME

PREHĽAD ČLÁNKOV UVEREJNENÝCH V ROKU 2017

Obálka časopisu

Vytlačiť