Logo

Vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa 1/2017

Prvé tohtoročné číslo časopisu Pamäť národa prináša štúdiu Ondreja Podolca, ktorá približuje vývoj trestného práva po roku 1948 z pohľadu zneužívania legislatívy na potláčanie ľudských a občianskych práv. Autori František Neupauer a Peter Jašek vo svojej štúdii poukazujú na to, ako československé štátne orgány po výbuchu v jadrovej elektrárni v Černobyli nedostatočne informovali obyvateľstvo a zľahčovali či zahmlievali situáciu.

Pavol Makyna spracoval príbehy troch ľudí z prostredia rímskokatolíckej cirkvi – kňaza Štefana Galla a rehoľných sestier Anny Agáty Matuškovej a Márie Imberty Šinskej, ktorí počas druhej svetovej vojny pomáhali prenasledovaným Židom a za ich záchranu získali izraelské štátne ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Na život letca Rudolfa Galbavého, ktorý slúžil najskôr v československom vojsku, neskôr s armádou vojnového slovenského štátu bojoval proti Sovietskemu zväzu a napokon ušiel, aby bojoval proti nacistickému Nemecku, sa bližšie pozrel Milan Bárta. To, ako rozviedka vplývala na masmédiá a snažila sa ovplyvňovať verejnú mienku, približuje na príklade aktívneho opatrenia "LAND" z roku 1985 autor Michal Miklovič.

Prácu spravodajského dôstojníka Pohraničnej stráže Michala Bilíka, ktorý v prihraničných obciach Jarovce, Rusovce a Čunovo aj na perifériách Petržalky budoval špionážnu spolupracovníkov, mapuje Vladimír Palko.

Nové číslo časopisu Pamäť národa prináša tiež niekoľko referátov z kolokvia venovaného osobnostiam Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla a rozhovor s riaditeľkou organizácie Platforma európskej pamäti a svedomia Neelou Winkelmannovou-Heyrovskou, ktorá hovorí o nepremlčateľných zločinoch komunistických režimov proti ľudskosti.

Nad úlohou dejepisu v snahe predchádzať šíreniu extrémizmu sa v ankete zamýšľajú viaceré vybrané osobnosti. Časopis prináša aj spomienku na umelca a politického väzňa Ladislava Záborského.

OBSAH

ŠTÚDIE

  • ONDREJ PODOLEC: Vývoj trestnoprávnej legislatívy ako nástroja komunistického režimu
  • FRANTIŠEK NEUPAUER – PETER JAŠEK: Černobyľská katastrofa z pohľadu (ne)informovanosti v Československu

DOKUMENTY

  • PAVOL MAKYNA: Tri príbehy Spravodlivých medzi národmi z radov rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku
  • MILAN BÁRTA: Příběh Rudolfa Galbavého
  • MICHAL MIKLOVIČ: Aktívne opatrenie "LAND"

KARIÉRY V ŠtB

  • VLADIMÍR PALKO: Michal Bilík – opora spravodajských zložiek 11. brigády PS na slovensko-rakúskom úseku štátnej hranice

SPRÁVY

  • PAVOL JAKUBČIN: Kolokvium venované osobnostiam Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla
  • PETER JUŠČÁK: Zločiny proti ľudskosti sú nepremlčateľné – Rozhovor s Neelou Winkelmannovou-Heyrovskou

RECENZIE

ANKETA

  • Výučba dejepisu na školách

ÚPN ŽIVÁ PAMÄŤ

SPOMÍNAME

  • SOŇA MATIOVÁ: Ladislav Záborský – človek s pozorným srdcom

PREHĽAD ČLÁNKOV ZA ROK 2016

Obálka časopisu

Vytlačiť