Vyšla monografia o Hlinkovej garde

Obrázok obálky

V týchto dňoch na pulty kníhkupectiev prichádza nová publikácia Ústavu pamäti národa mapujúca históriu Hlinkovej gardy, autorom ktorej je pracovník sekcie vedeckého výskumu ÚPN Peter Sokolovič. Monografia „Hlinkova garda 1938 – 1945“ sa čitateľovi snaží priniesť ideologicky nezaťažený pohľad na dejiny tejto organizácie.

Hlinkova garda, pôsobiaca na Slovensku v rokoch 1938 – 1945, bola fenoménom krátkeho, zato však na udalosti bohatého a protirečivého obdobia. Autor sa vo svojej práci venuje spoločenským podmienkam, ktoré viedli k vzniku HG, mapuje vývoj jej štruktúry ako aj jej personálne obsadenie, činnosť gardy v marci 1939, jej úlohy pri konsolidácii nového štátu, či vzťahy s ozbrojenými silami. Podrobne dokumentuje účasť HG na protižidovských akciách, mapuje činnosť Pohotovostných oddielov HG, ako aj súdne procesy s členmi gardy po roku 1945.

Peter Sokolovič vo svojej monografii dáva priestor aj menej známym skutočnostiam, ktoré čitateľom umožňujú, aby si vytvorili komplexný obraz o tejto organizácii a dobe, v ktorej pôsobila.

Vytlačiť