Vyšiel zborník Cirkev v okovách totalitného režimu

Publikácia obsahuje príspevky z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú pri príležitosti 60. výročia likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v apríli 2010 zorganizovala Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove spolu s Ústavom pamäti národa, Gréckokatolíckym arcibiskupským úradom v Prešove a Ústavom národnej pamäti v Krakove. Editormi knihy sú Jaroslav Coranič, Peter Šturák a Jana Koprivňáková. Viac ako tridsať štúdií od slovenských a zahraničných odborníkov sa venuje širokému spektru perzekúcií gréckokatolíckej aj iných cirkví v krajinách sovietskeho bloku. Publikáciu vydala Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Vytlačiť