Logo

Výročné stretnutie zástupcov Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície v Sofii

Zástupcovia inštitúcií, ktoré tvoria Európsku sieť úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície, sa 23. a 24. apríla stretli v bulharskej Sofii. Keďže Bulharsko prebralo v roku 2018 predsedníctvo v rámci Siete, hosťujúcou inštitúciou bola bulharská Komisia pre sprístupňovanie dokumentov a oznamovanie príslušnosti bulharských občanov k Štátnej bezpečnosti a spravodajským službám Bulharskej národnej armády. Podujatie bolo zároveň súčasťou bulharského predsedníctva Rady Európskej únie.

Program rokovaní sa začal návštevou archívu bulharskej partnerskej inštitúcie v mestečku Bankya. Hostitelia účastníkom ukázali priestory archívu a zároveň priblížili ich pracovné metódy pri sprístupňovaní dokumentov bývalých bulharských bezpečnostných zložiek. V rámci ukážky archívnych fondov a zbierok predstavili prítomným aj spôsob evidencie tajných spolupracovníkov a priblížili spoločenské diskusie o tejto problematike v Bulharsku.

Po prehliadke archívu nasledovalo krátke pracovné stretnutie zástupcov partnerských inštitúcií, na ktorom sa diskutovalo o prehĺbení vzájomnej spolupráce.

Stretnutie pokračovalo 24. apríla konferenciou, v rámci ktorej pozvaní hostia referovali o spôsoboch využitia archívov komunistických tajných služieb odbornou aj širokou verejnosťou. Panelisti vo svojich príspevkoch venovali pozornosť najmä tomu, ako sa dokumenty z týchto archívov využívajú v procese vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou a vo vzdelávacom procese.

Bulharskí organizátori zároveň prisľúbili zorganizovať druhé stretnutie v jeseni, počas odovzdajú predsedníctvo Siete Slovensku.

Účastníci výročného stretnutia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície v Sofii. Ústav pamäti národa zastupovala predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská (druhá zľava v strednom rade) a riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Peter Jašek (prvý zľava)

Účastníci výročného stretnutia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície v Sofii. Ústav pamäti národa zastupovala predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská (druhá zľava v strednom rade) a riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Peter Jašek (prvý zľava)

Účastníci stretnutia počas pracovného programu

Účastníci stretnutia počas pracovného programu

Účastníci stretnutia počas pracovného programu

Účastníci stretnutia počas pracovného programu

Stretnutie zástupcov členských inštitúcií Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície v Sofii

Foto: Komisia pre sprístupňovanie dokumentov a oznamovanie príslušnosti bulharských občanov k Štátnej bezpečnosti a spravodajským službám Bulharskej národnej armády


Vytlačiť