Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Vyjadrenie solidarity k osudu dokumentov tajnej služby na Ukrajine

Dňa 25. marca 2022 vyšla správa, že počas obliehania mesta Černihiv ruskými vojskami bola zasiahnutá budova, v ktorej sú uložené spisy archívu tajnej služby na Ukrajine. V tejto vojne boli nenávratne poškodené alebo stratené už mnohé kultúrne objekty. Podľa správy UNESCO bolo vážne poškodených viac ako 50 chrámov a pamiatok svetového kultúrneho dedičstva a ukrajinského národného dedičstva.

V archíve tajnej služby v Černihive bolo pri požiari spôsobenom bombardovaním mesta zničených 13 000 dokumentov, ktoré nám odhaľovali činnosť bývalej KGB. Predstavovali nenahraditeľný zdroj informácií pre obete sovietskych represií a historikov skúmajúcich túto tému.

My, členovia Siete, týmto vyjadrujeme svoje rozhorčenie nad zničením vzácneho zdroja historickej pamäti a tohto procesu obnovy. Zároveň vyjadrujeme solidaritu s našimi ukrajinskými kolegami, ktorí uprostred vojnových dní nezabudli na svoju profesiu.

Sme presvedčení, že vojna Ruska proti Ukrajine spôsobuje nielen nenapraviteľné škody na ľudských životoch a materiálnom bohatstve, ale najvážnejšiemu nebezpečenstvu sú vystavené aj dokumenty a spisy spoločnej ľudskej a národnej pamäti.

Vyjadrujeme preto nádej, že sa čoskoro vytvoria podmienky pre spravodlivý a bezpečný mier. Zároveň ponúkame svoju pomoc a schopnosti Ukrajinskému inštitútu pamäti národa, aby v rámci možností obnovil archívnu prácu a zacelil vojnové rany.

Signatári – členovia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície:

 • Authority on Access to Information on the former State Security Service (AIDSSH; Albánsko)
 • Committee on Disclosure of Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army (COMDOS; Bulharsko)
 • Ústav pro studium totalitních režimů (USTR; Česká republika)
 • The National Archives of Estonia (Estónsko)
 • Federal Archives, Stasi Records Archive (Nemecko)
 • Historical Archives of the Hungarian State Security (ÁBTL; Maďarsko)
 • The National Archives of Latvia (Lotyšsko)
 • Lithuanian Special Archives (Litva)
 • Institute of National Remembrance (IPN; Poľsko)
 • The National Council for the Study of Securitate Archives (CNSAS; Rumunsko)
 • Ústav pamäti národa (ÚPN, Slovenská republika)
 • Study Center for National Reconciliation Archives of the Republic of Slovenia (Slovinsko)
 • The Ukrainian Institute of National Remembrance (Ukrajina)

Obrázok loga- Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície
Vytlačiť