Vyjadrenie predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka k oceneniu Jána Langoša

Vysoké štátne vyznamenanie pre Jána Langoša je veľmi dobrá správa pre Ústav pamäti národa ako aj pre celú našu demokraticky zmýšľajúcu spoločnosť. Je signálom, že hodnoty slobody, demokracie, ľudských práv, náboženskej slobody, za ktoré celý život Ján Langoš so svojimi kolegami bojoval, neostávajú v úzadí. Ocenenie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam z rúk hlavy štátu potvrdzuje, že Slovenská republika si ctí hodnoty, na ktorých bola zakladaná.

Aj Ústav pamäti národa je predovšetkým dielom Jána Langoša. Vďaka nemu sa každý občan Slovenska môže dozvedieť o práci represívnych orgánov dvoch zločineckých režimov. V logu ÚPN je odzrkadlený nekonečný zápas dobra so zlom, ktorému naša inštitúcia neustále odoláva. Jeho tragická smrť a ocenenie nás nútia hlbšie sa zamyslieť nad hodnotami, o ktoré zápasil. Vlaňajšie útoky na náš ústav sú svedectvom, že aj naďalej ostávame nositeľmi jeho myšlienok. Jeho vyznamenanie vnímame ako ocenenie jeho celoživotného úsilia, teda aj myšlienku vyrovnania sa s totalitnou minulosťou, o čo sa snažíme aj v našom ústave.

Ján Langoš, zakladateľ Ústavu pamäti národa.

Ján Langoš, zakladateľ Ústavu pamäti národa.

Foto : Ľubomír Ďurina, ÚPN

Vytlačiť