Vyhlásenie Ústavu pamäti národa v súvislosti s vojenskou agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine

Ústav pamäti národa, ktorého poslaním je sprístupňovať informácie o minulosti totalitných režimov a udržiavať pamäť o ich zločinoch pre poučenie žijúcich i budúcich generácií, dôrazne odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči demokratickej Ukrajine. Princípy humanity, demokracie a medzinárodného práva, ktoré Ruská federácia útokom porušuje, boli už v čase jeho prípravy spochybňované manipulatívnym zneužívaním minulosti na účely nenávistnej propagandy a cieleným vymazávaním pamäti na obdobie sovietskeho teroru z verejného priestoru.

Upozorňujeme na nebezpečenstvo takéhoto zneužívania dejín a pripomíname, že každý zločin, minulý i súčasný, má nielen tragické obete, ale aj svojich konkrétnych páchateľov.

Vytlačiť