Vyhlásenie poslancov Európskeho parlamentu k situácii v slovenskom Ústave pamäti národa

Našim európskym kontinentom sa za posledných sto rokov prehnali dva zničujúce vojnové konflikty, ktoré boli nasledované rovnako kruté diktatúry. Ich následkom boli desiatky miliónov priamych aj nepriamych obetí a hlboká priepasť, ktorá Európu neprirodzene rozdelila na dve časti. Dnes, keď je Európa slobodná a jednotná je rovnako dôležité vyrovnávať sa s týmto temným dedičstvom, ako naprávať ekonomické škody, ktoré jej rozdelením vznikli. Odkrývanie dejín je v prvom rade odkrývaním pravdy. A pravda, ktorá oslobodzuje a víťazí je prvým krokom k zmiereniu.

My, poslanci Európskeho parlamentu z rôznych európskych krajín zdieľame znepokojenie našich slovenských kolegov zo zmien, ktoré sa týkajú fungovania Ústavu pamäti národa. Aktivity tejto dôležitej a rešpektovanej inštitúcie poznáme a viac krát sme sa s nimi stretli aj na pôde Európskeho parlamentu. Jej práca a význam ďaleko presahuje hranice Slovenskej republiky a významne prispieva k skladaniu čriepok mozaiky pravdy o minulosti Európy.

Sme, rovnako ako naši slovenskí kolegovia, presvedčení, že inštitúcie s podobným poslaním musia byť prísne profesionálne a pracovať slobodne, bez akéhokoľvek politického zasahovania. Návrh zákona o ktorom bude Národná rada Slovenskej republiky rozhodovať, túto profesionalitu, slobodu a apolitickosť významným spôsobom ohrozí. Nehovoriac už o jeho účelovosti v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v Českej republike.

Žili sme v čase, kedy železná opona rozdelila našu spoločnú Európu. V mene obetí totalitných režimov a v mene pravdy vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby predmetný návrh zákona nepodporili a zachovali funkčnosť Ústavu pamäti národa, ktorý šíri dobré meno Slovenskej republiky v celej Európe. Podporujeme úsilie našich slovenských kolegov a ďakujeme im za ich principiálny postoj v tejto dôležitej téme.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák oceňuje medzinárodnú podporu europoslancov. Uviedol, že "konštatovanie poslancov európskeho parlamentu o šírení dobrého mena Slovenskej republiky považujem za veľké vyznamenanie pre všetkých pracovníkov Ústavu pamäti národa, ktorí napriek útokom z rôznych strán dokázali plniť svoje úlohy a stáť na strane spravodlivosti a pravdy. Podporu ústavu sme dostali aj od piatich zahraničných a nadnárodných pamäťových inštitúcií. Medzinárodná solidarita s ÚPN je veľkým a vážnym záväzkom aj pre mňa ako štatutára ústavu. Je výzvou, aby sme nepodľahli politickým tlakom a nezišli z nastúpenej cesty odhaľovania pravdy o našej minulosti a pokračovali ďalej v duchu najlepších európskych a demokratických tradícií."

Signatári Vyhlásenia europoslancov

Boni Michal, Poľsko

Kalniete Sandra, Lotyšsko

KelamTunne, Estónsko

Niebler, Angelika, Nemecko

Niedermayer, Luděk, Česká republika

Polčák Stanislav, Česká republika

Preda Christian, Rumunsko

Schopflin Gyorgy, Maďarsko

Svoboda Pavel, Česká republika

Šojdrová Michaela, Česká republika

Štětina Jaromír, Česká republika

Šuica Dubravka, Chorvátsko

Tomc Romana, Slovinsko

Zdechovský Tomáš, Česká republika

Vytlačiť