Vyhlásenie k odmietnutiu odškodnenia obetí komunistického režimu v NR SR

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v súvislosti so zamietnutím návrhu novely zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona") poslancami NR SR, poskytol v mene ÚPN nasledovné vyhlásenie:

„S poľutovaním som prijal správu o tom, že návrh zákona o symbolickom odškodnení bývalých politických väzňov v NR SR opäť neprešiel. Vyjadrujeme sklamanie, že väčšina poslancov NR SR odmietla novelu zákona, ktorého cieľom bolo 26 rokov od Nežnej revolúcie odstrániť nespravodlivý a neúctivý stav v našej demokratickej spoločnosti. Nie je možné, aby tí, čo utláčali, prenasledovali, mučili a porušovali tak základné ľudské práva na vlastných spoluobčanoch, poberali za takúto „službu" dodnes vysoké výsluhové dôchodky. Nie je možné, aby tí čo vtedy trpeli, mali nízke starobné dôchodky a trpeli tak vlastne aj dnes. Ako inštitúcia, ktorej úlohou je zachovanie živej pamäti národa na obdobie neslobody, nemôžeme a nebudeme mlčať nad nespravodlivosťou, ktorá aj takto znevažuje pamiatku tisícok obetí zločineckého komunistického režimu. Neprijatie návrhu novely zákona a odmietnutie na jednej strane symbolického odškodnenia obetí komunistického režimu, a na druhej strane takýmto spôsobom vyjadrenie podpory ochrane záujmov príslušníkov bývalej komunistickej ŠtB považujeme za pošliapanie pamiatky mŕtvych, alebo žijúcich obetí komunistického režimu. Tento krok svedčí o nezrelosti národa, podporuje stratu pamäti spoločnosti na obdobie neslobody, pôsobí ako prejav arogancie moci a ignorácia spravodlivosti. Plošné zdanenie výsluhových dôchodkov pre bývalých príslušníkov ŠtB o 50 %, aké uskutočnili iné štáty bývalého východného bloku, a súčasne priznanie jednorazového finančného príspevku bývalým politickým väzňom, ich manželkám, manželom, vdovám a vdovcom vo výške 1.000 eur by bolo prejavom odmietnutia komunistickej minulosti a zla, ktoré bolo v čase tohto režimu na vlastných obyvateľoch páchané. Slovenská republika ako jedna z posledných krajín by sa prijatím tohto návrhu zákona pripojila k iným krajinám, ktoré sa už týmto spôsobom vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou. Bol by to aj prejav odsúdenia zločineckého komunistického režimu a tých, ktorí s ním boli spojení. Odmietnutím tejto novely zákona sa však väčšina poslancov NR SR postavila naopak do polohy, ktorej zjavne neprekáža komunistická minulosť, neprekáža im zločinecká organizácia, akou bola bývalá ŠtB a neprekáža im ani obhajoba záujmov tých, ktorí boli s bývalým režimom spojení."

Vytlačiť