Vyhlásenie k 72. výročiu SNP

Ústav pamäti národa, skúmajúci zločiny dvoch totalitných režimov – fašizmu a komunizmu sa hlási k spomienke na Slovenské národné povstanie. Spolu so všetkými demokraticky zmýšľajúcimi občanmi našej krajiny si v týchto dňoch pripomíname 72. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania ako výrazu vzdoru proti nanútenému nacistického režimu. Oceňujeme všetkých hrdinov, ktorí sa v záujme návratu demokracie postavili proti presile nemeckých nacistických vojsk a jej domácich prisluhovačov. Skláňame sa pred obeťami bojovníkov za slobodu a demokraciu a s rovnakou úctou vzdávame hold aj nevinným obetiam, ktorých totalitná mašinéria pojala do svojho obludného súkolia.

Ústav pamäti národa bude aj naďalej skúmať zločiny fašizmu a komunizmu s vedomím, že hľadanie historickej pravdy je nesmierne ťažkou úlohou. Obete zápasu s totalitnými režimami sú pre nás dobrým svetlom pri hľadaní pravdy a zároveň sú poznaním, že zápas o demokratické hodnoty a o pravdivý výklad dejín nesmie ustať ani na okamih.

Výzva stáť na strane historickej pravdy je pre nás mimoriadne naliehavá. O to viac, že extrémizmus, xenofóbia a neznášanlivosť sa dnes v našej spoločnosti nielen šíria, ale uzurpujú si právo na etický rozmer, ktorý je týmto hnutiam bytostne cudzí.

Línia každého hrdinstva, aj povstaleckého, vedie cez vieru v dobro a spravodlivosť, teda cez ľudské srdcia. Ústav pamäti národa sa k týmto hodnotám hlási.

Vytlačiť