Výhercovia súťaže Naša nedávna história si prevzali ceny od Ústavu pamäti národa

Dňa 10. júna 2021 sa v priestoroch Ústavu pamäti národa uskutočnilo odovzdávanie cien výhercom súťaže Naša nedávna história za rok 2020. Výhercov v troch kategóriách (literárna tvorba, audiovizuálna tvorba a retro dizajn) privítal predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy, ktorý im zároveň odovzdal najnovšie publikácie Ústavu a poďakoval za ich vynikajúce práce. Odovzdávania cien sa zúčastnila aj predsedníčka Klubu 89, o. z. Jana Kotová a odborná garantka súťaže Katarína Csabayová.

Výhercovia súťaže v sprievode učiteľov navštívili po odovzdaní cien aj Archív ÚPN, kde ich pracovníci oboznámili s jeho fungovaním a s dokumentmi, ktoré v ňom môžu nájsť.

Naša nedávna história je vzdelávací projekt určený pre žiakov základných a stredných škôl zameraný na moderné dejiny Slovenska, poznamenané dvoma nedemokratickými režimami. V rámci projektu sa každoročne vypisuje súťaž pre školy na vybranú tému, ktorou bola pre rok 2020 problematika druhej svetovej vojny. Ústav pamäti národa sa ako partner podieľal na realizácii tohto projektu, nakoľko jedným z najdôležitejších poslaní ÚPN je propagácia hodnôt slobody a demokracie medzi mladou generáciou, ako aj podpora vzdelávacích aktivít na školách v oblasti slovenských dejín v období rokov 1939 – 1989. Súťaž sa koná aj v roku 2021 s podtitulom Odvrátená tvár spravodlivosti – obdobie stalinizmu na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia.


Výherca súťaže v kategórii audiovizuálna tvorba Adam Filip Viktor (Súkromná škola umeleckého priemyslu Zvolen, v strede). Foto: Andrea Púčiková

Výherca súťaže v kategórii audiovizuálna tvorba Adam Filip Viktor (Súkromná škola umeleckého priemyslu Zvolen, v strede). Foto: Andrea Púčiková

Výherca súťaže v kategórii literárna tvorba Lukáš Vislocký (Gymnázium Varšavská cesta v Žiline, tretí zľava). Foto: Andrea Púčiková

Výherca súťaže v kategórii literárna tvorba Lukáš Vislocký (Gymnázium Varšavská cesta v Žiline, tretí zľava). Foto: Andrea Púčiková

Výherkyňa súťaže v kategórii retro dizajn Lucia Šedivá (Gymnázium Jána Papánka, Bratislava, druhá zľava). Foto: Andrea Púčiková

Výherkyňa súťaže v kategórii retro dizajn Lucia Šedivá (Gymnázium Jána Papánka, Bratislava, druhá zľava). Foto: Andrea Púčiková

Vytlačiť