Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Vstup do projektu o vojnových zajatcoch odvlečených do gulagov

ÚPN prijal ponuku a rozhodol sa vstúpiť do spoločného projektu s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, partnerským ÚSTR v Českej republike a Občianskym združením Krásny Spiš. Projekt má názov „Lepšie neskoro, ako nikdy" a jeho cieľom je získanie kópií dokumentov z moskovských archívov NKVD v Rusku a ich následný výskum.

Výstupom projektu budú systematicky spracované údaje a informácie o občanoch bývalého Československa, ktorí sa ako vojnoví zajatci počas II. svetovej vojny ocitli v zajateckých táboroch, a neskôr mnohí z nich - popri odvlečených z územia bývalého Československa – tiež aj v gulagoch a vojenských táboroch nútených prác na území bývalého Sovietskeho zväzu. Osudy týchto osôb sú často neznáme, nakoľko do súčasnosti nebolo možné o nich získať žiadne informácie, lebo boli nedostupné. Jedná sa o takmer 68 tisíc osôb. Zámer projektu schválili 29. júla 2015 počas spoločných rokovaní v Prahe zástupcovia zúčastnených subjektov Ondrej Krajňák za ÚPN, Stanislav Mičev za Múzeum SNP, Zdeněk Hazdra za ÚSTR a Miroslav Pollák za Krásny Spiš o.z.

Svorne skonštatovali, že získanie historických dokumentov po 70 rokoch a ich podrobný výskum môže priniesť potomkom obetí pravdu o ich osudoch a historici budú môcť vyplniť biele miesta v našej histórii. Výsledky výskumu budú využiteľné aj procese výchovy a vzdelávania mládeže, v rámci osvety, či informovanosti verejnosti v záujme zachovania pamäti národov na obdobie neslobody. Za týmto účelom sa rozhodli projekt aj finančne podporiť, nakoľko je len čiastočne financovaný zo zdrojov MZV a EZ SR. Odborným garantom projektu bude Múzeum SNP.

O. Krajňák počas rokovaní na ÚSTR v Prahe so S. Mičevom a Z. Hazdrom.

O. Krajňák počas rokovaní na ÚSTR v Prahe so S. Mičevom a Z. Hazdrom.

Príhovor riaditeľa ÚSTR Z. Hazdru.

Príhovor riaditeľa ÚSTR Z. Hazdru.

S. Mičev počas rokovaní na ÚSTR v Prahe so Z. Hazdrom a O. Krajňákom.

S. Mičev počas rokovaní na ÚSTR v Prahe so Z. Hazdrom a O. Krajňákom.


Vytlačiť