Voľba podpredsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa bola zmarená

Správna rada ÚPN na svojom dnešnom (30. 1. 2013) rokovaní nepristúpila k voľbe svojho podpredsedu. Dvaja z jej členov – konkrétne p. Slavomír Michálek (riaditeľ Historického ústavu SAV) a p. Igor Baka (pracovník Vojenského historického ústavu) odmietli hlasovať o podpredsedovi Správnej rady ÚPN a rokovanie opustili. Ich odchodom prestala byť Správna rada ÚPN uznášaniaschopná.

Na základe splnomocnenia ústavom môže v jeho mene v plnom rozsahu konať člen Správnej rady ÚPN p. Augustín Lang. Toto opatrenie umožní Ústavu pamäti národa pokračovať v činnosti po dobu, kým nebude zvolený nový predseda Správnej rady ÚPN.

Vytlačiť